Alfabetisk översikt

Här finns en alfabetisk översikt av alla artiklerne på FrimärkesGuiden:


Amerikanska frimärken

Den Amerikanska frimärkshistorian startade 1842 av en engelsman, därefter spreds det nya sättet att betala porto i rask takt över ett land som är till ytan större än hela Europa.Att samla frimärken

För länge sedan var det vanligt att samla på alla typer av frimärken man kunde komma över, men idag är de flesta inriktade på ett eller annat sätt, det kan vara ett visst motiv eller frimärken endast från Sverige osv.Beställa frimärken

Det finns en mängd frimärkshandlare i Sverige som det går att beställa frimärken via.Billiga frimärken

Det går att köpa billiga frimärken om man inte nödvändigtvis måste köpa direkt från Posten eller Postens ombud.Danska frimärken

Dansk frimärkshistoria startade flera år innan den svenska, danska frimärken trycktes nämligen redan 1851, flera år innan vi i Sverige fick denna nymodighet.Dyra frimärken

Det är inte helt enkelt att göra en lista på över de dyraste frimärken i världen när många av dem inte legat ute till försäljning på flera år.

Dessutom finns dyra frimärken som sitter på kuvert, i de fallet är det ju också ett värde i kuvertet och dess innehåll. Det finns frimärkssamlingar som har sålts till fantasipriser, även där är det svårt att avgöra vad varje frimärke i sig skulle fått för pris om det gått på auktion.

Här kommer i alla fall några exempel på väldigt dyra frimärken.Facit – Frimärken

Sedan 1947 har Facit Förlag AB gett ut kataloger med information om Svenska och Nordiska frimärken. För någon som vill veta mer om de frimärken som finns är dessa kataloger en väldigt god hjälp.Finska frimärken

När de första Finska frimärken kom i bruk tillhörde landet Ryssland, därav var de i Ryska valutan Rubel. Det var länge politiskt spänning mellan Ryssland och Finland och det går att skåda i dess frimärkshistoria.Flygpost

Flygpost, som före 1953 kallades luftpost, är benämningen för all post som skickas ovan marknivå, tidigaste formen av flygpost var brevduvor.Frimärken

Frimärkets historia startade i England på 1840-talet, långt efter postverkets början. Bara några år efter de första utgivna frimärket fanns det samlare, först i England men när frimärket spreds över Europa spreds även intresset för att samla frimärken.Frimärken – Årssatser

Årssatser vilket är en samling av utgivna frimärken från ett land under ett år går att köpa på flera ställen.Frimärken – moms

Frimärken är i Sverige belagda med 25 % moms. Den som är momsregistrerad kan göra avdrag för momsen på frimärken.Frimärken vikt och pris

Här följer en portoguide som är aktuell per 2012.Frimärksalbum

Frimärksalbum är det bästa redskapet för att skydda och samtidigt kunna visa upp sina frimärken. Frimärksalbum finns i många varianter.Gamla Svenska Frimärken

Såsom alltid beroende på kvalitet kan de allra äldsta Svenska frimärken vara värda från några hundralappar upp till flera tusen kronor. Det finns relativt många gamla frimärken kvar i gott skick, därav är priserna inte astronomiska men en samling kan ändå vara ganska värdefull.Köpa och sälja frimärken

Innan försäljning av en frimärkssamling kan det vara en bra idé att få samlingen värderad, det kan man få av värderingsman eller av auktionsfirmor. För den som tänker köpa frimärken är det också bra om samlingen blivit värderad, då man vet ungefär vad priset borde vara.Lokalpost

Att använda sig av lokalpost istället för Posten ger oftast ett lägre porto.Maximikort

Maximikort eller helsaker som det kallas är ett kort som redan har en tryckt frankering.Norska frimärken

Norska frimärken har en historia som startade samma år som i Sverige, nämligen 1855.Porto betalt

Porto betalt är ett sätt att frankera när man skickar många försändelser. För att få skicka med Porto betalt behöver man först ansöka att bli fakturakund hos Posten.Porto Sverige

Portotabeller för brev och paket inom Sverige.Porto utrikes

Det kostar 12 kr att skicka ett vanligt brev utrikes, alltså två valörlösa frimärken. Se nedan för brev som väger mer än 20 gram.Portotabell inrikes

På Frimärksguiden.se finner du portotabeller för de vanligaste försändelserna. Portotabellerna är uppdaterade med Postens priser per 2012.Ryska frimärken

Rysslands posthistoria går långt tillbaka, redan på 1600-talet var postverket utbrett över stora delar av landet men det dröjde innan man började använda frimärken som medel för frankering.Sällsynta frimärken

Sällsynta frimärken intresserar filatelister runt om i världen, några frimärken är så sällsynta att endast en handfull ex finns kvar, de är då ofta värdefulla.Stämplade och ostämplade frimärken

Ostämplade frimärken från Sverige har normalt ett lågt värde eftersom det finns en hel del, ett stämplat frimärke med ovanlig stämpel kan däremot vara mer värd.Tyska frimärken

Det finns en mängd intressanta utländska frimärken. Till exempel gavs det ut olika frimärken från Tyska stater ända fram till 1871 då landet blev enat.Valörlösa frimärken

Valörlösa frimärken har funnits i Sverige sedan 1997. Från starten användes valörlösa frimärken endast för ekonomibrev men idag används de till all post.Värde på frimärken

Det kan vara svårt att veta värdet på ett visst frimärke. Listpriset i kataloger gäller oftast för frimärken i god kondition. Det är en god idé att ta reda på vilka faktorer som kan antinge höja eller sänka värdet utifrån listpriset.Värdefulla frimärken

Värdefulla frimärken finns det gott om i världen, inte minst i Sverige. Världens dyraste frimärke är ett Svenskt feltryckt Tre Skilling Banco från 1855.Värdefulla Svenska Frimärken

Visst vet de allra flesta att “Gul 3 skilling banco” är det kanske allra värdefullaste frimärket i världen men det finns andra värdefulla svenska frimärken också.Värdering av frimärken

Det finns prislistor som kan ge ett ungefärligt värde på frimärken, men man bör tänka på att kvaliteten på frimärket har stor betydelse.