Alfabetisk översikt

Amerikanska frimärken

Den Amerikanska frimärkshistorian startade 1842 av en engelsman, därefter spreds det nya sättet att betala porto i rask takt över ett land som är till ytan större än hela Europa.

Att samla frimärken

För länge sedan var det vanligt att samla på alla typer av frimärken man kunde komma över, men idag är de flesta inriktade på ett eller annat sätt, det kan vara ett visst motiv eller frimärken endast från Sverige osv.

Beställa frimärken

Det finns en mängd frimärkshandlare i Sverige som det går att beställa frimärken via.

Billiga frimärken

Det går att köpa billiga frimärken om man inte nödvändigtvis måste köpa direkt från Posten eller Postens ombud.

Danska frimärken

Dansk frimärkshistoria startade flera år innan den svenska, danska frimärken trycktes nämligen redan 1851, flera år innan vi i Sverige fick denna nymodighet.

Dyra frimärken

Det är inte helt enkelt att göra en lista på över de dyraste frimärken i världen när många av dem inte legat ute till försäljning på flera år.

Dessutom finns dyra frimärken som sitter på kuvert, i de fallet är det ju också ett värde i kuvertet och dess innehåll. Det finns frimärkssamlingar som har sålts till fantasipriser, även där är det svårt att avgöra vad varje frimärke i sig skulle fått för pris om det gått på auktion.

Här kommer i alla fall några exempel på väldigt dyra frimärken.

Facit – Frimärken

Sedan 1947 har Facit Förlag AB gett ut kataloger med information om Svenska och Nordiska frimärken. För någon som vill veta mer om de frimärken som finns är dessa kataloger en väldigt god hjälp.

Finska frimärken

När de första Finska frimärken kom i bruk tillhörde landet Ryssland, därav var de i Ryska valutan Rubel. Det var länge politiskt spänning mellan Ryssland och Finland och det går att skåda i dess frimärkshistoria.

Flygpost

Flygpost, som före 1953 kallades luftpost, är benämningen för all post som skickas ovan marknivå, tidigaste formen av flygpost var brevduvor.

Frimärken

Frimärkets historia startade i England på 1840-talet, långt efter postverkets början. Bara några år efter de första utgivna frimärket fanns det samlare, först i England men när frimärket spreds över Europa spreds även intresset för att samla frimärken.