Värde på frimärken

Frimärkens värde

Värdet på ett frimärke påverkas av kvaliteten

Ett frimärkes värde påverkas av kvaliteten – även om detta frimärke är i dåligt skick, är det ändå värderat till  $4800!

Det finns en rad faktorer som påverkar kvaliteten på ett frimärke, för att göra en värdering måste alla dessa faktorer beaktas. Om färgen bleknat, om kanterna blivit slitna eller om den på annat sätt tagit skada är alla faktorer som till slut påverkar värdet av frimärket.

 

 

Ett frimärke av god kvalitet är värt betydligt mer än samma frimärke i dåligt skick. Vad som dock kan vara verkligt svårt att avgöra är “hur mycket mer”. Inte allt för sällan säljs skadade frimärken för bara en liten prissänkning, samtidigt som ett frimärke av högsta kvalitet säljs för samma pris som ett av normal kvalitet. En erfaren samlare kan ofta göra en bra bedömning men det gäller att se upp innan man köper eller säljer. Kolla noga upp kvaliteten, annars kan du köpa till överpris eller sälja till underpris. Fördelen med denna ovetskap är givetvis att det går att göra klipp.

 

För att kunna göra en rättvis bedömning av värdet på ett frimärke krävs det att alla delar av frimärket vägs in.

 

Gummering

Gummering påverkar värdet på ett frimärke

Gummering (baksidan) av ett frimärke påverkar värdet

När man som frimärkssamlare radar upp sina frimärken i albumet skall man vara försiktigt med hur man fäster frimärket. Oavsett vilken typ av fäste man använder sig av riskerar man att skada baksidan. Skadas baksidan faller värdet på frimärket markant. I flera fall kan ett frimärke med oskadd gummering vara värd flera gånger mer än samma frimärke som blivit skadat.

 

Ofta går det att se att ett frimärke blivit fäst flera gånger, varje gång det tagits loss lämnas ett litet märke på baksidan. Det är en del av frimärket som hängt med när man tagit loss det. Varje gång blir frimärket tunnare och tunnare.

 

 

Färg

Ett frimärke som förvarats i fuktig miljö kan ofta ta skada, på baksidan kan man ofta se färgskiftningar, i vissa fall även på framsidan, detta kan dra ned värdet rejält.

 

Perforering och kanter

Kanter och perforation påverkar också värdet av ett frimärke

Värdet av frimärken beror också på kanter och perforering

De flesta frimärken har “tänder” på kanterna. För att kunna få ut fullt pris av ett frimärke bör dessa tänder vara oskadda. Endast en skadad tand kan betyda att frimärket tappar nästan allt värde.

 

Kanterna på ett frimärke är klippta mot varandra. Gamla frimärken blev inte alltid klippta exakt mellan varandra utan kunde få olika stora sidor. Desto större kanter ett frimärke har desto större är normalt värdet. Detta kommer när ett frimärke “tjuvat” på ett annat frimärkes kanter, vilket gör det större i proportion mot de andra.

 

Detta är alltså något att tänkta på när man köper ett frimärke, bäst är om frimärket är större åt alla fyra håll (i det fall frimärket är fyrkantigt).

 

Stämplen eller makuleringen kan också vara av värde

“British Guiana 1-cent Magenta Stamp” från 1856 såldes för $280.000 på auktion i 1970

Stämpel

I regel är ett postfriskt frimärke av högre värde än samma frimärke stämplat.

 

Det finns dock undantag, ett frimärke med en väldigt ovanlig stämpel av hög kvalitet kan faktiskt höja värdet på ett frimärke.

 

Helst skall stämpeln vara tydlig, rättvänd och centrerad för att ge bästa värde.

 

Värde på frimärken bestäms slutligen endast av efterfrågan, finns inte längre samma efterfrågan spelar det ingen roll vilken kvalitet det är på frimärket.