Värdefulla frimärken

Värden på samlarobjekt utgår ofta från hur unikt ett objekt är. Det är därför ett svenskt feltryckt 3 skilling banco kan vara det mest värdefulla frimärket, feltrycket finns idag i endast ett känt exemplar.  1998 bytte frimärket ägare, då landade slutpriset på cirka 15 miljoner kronor.

 

Det bytte ägare ytterligare en gång 2010, vad det gick för då har inte blivit offentligt men den gamle ägare har meddelat att han i alla fall fick tillbaka vad han gav när han köpte det.

 

Alla tidigare gånger frimärket bytt ägare har priset gått upp och idag är treskillingen det dyraste objektet i världen räknat till kilopris.

 

 

Tre Skilling Banco

blank

Gul tre skilling banco

Den gula treskillingen är stämplat i Nya Kopparberget, dateringen säger 13 juli men det går inte att avläsa årtal troligast är att stämpeln är från 1857. Treskillingen var egentligen ett grönt frimärke men när det trycktes gick det fel någonstans och färgen blev istället gul, samma färg som åttaskillingen. Det var en femtonårig samlare som fann frimärket på vinden 1885. Frimärket hade suttit på ett brev skickat till hans farfar som skulle ha innehållit ett prov på mossa.

 

 

Andra värdefulla frimärken

 

 

blankBritish Guiana 1c magenta

British Guiana 1c magenta

British Guiana 1c magenta anses bland många vara det mest kända frimärket. Det gavs ut i Georgetown, Guyana 1856 och finns idag endast känt i ett exemplar. En båtlast med förnödenheter väntades men den kom aldrig, eftersom det var slut på frimärken lät då postmästaren trycka egna frimärken. Det skickades till tryck men tryckaren la till sitt egna motiv i form av ett skepp. Postmästaren var inte allt för nöjd med trycket och som en säkerhetsåtgärd för att motverka förfalskningar gav han order om att alla frimärken av denna typ skulle signeras av någon på postkontoret. Det enda exemplar som idag finns kvar är signerat av E.D.W., efter E. D. Wight.

 

Kvaliteten på just detta frimärke är inte speciellt bra, ändå kan detta vara ett av världens mest värdefulla frimärken. Sist det bytte ägare, 1980, såldes det för 935 000 dollar.

blank

Mauritius Post Office – one penny

 

blank

Mauritius Post Office – two pence

 

Mauritius Post Office stamps – one penny och two pence

Mauritius var den första av brittiska kolonier att ge ut egna frimärken. De kom 1847 i två varianter och var väldigt likt de engelska frimärkena.

 

1 d (1 penny) var gul-orange och 2 d (2 pence) var blå. Endast en begränsad upplaga på 500 frimärken av varje valör gavs ut vilket har gjort dem eftertraktade bland samlare.

 

Frimärket har en bild av drottning Victoria, längst med ena sidan står det skrivet “POST OFFICE” och längst med den andra “MAURITIUS”.

Dessa frimärken kallas normalt “Post Office stämplarna”, från nästa år gjordes upplagan om och istället för “POST OFFICE” stod det “POST PAID”, denna upplaga var betydligt större och är inte alls lika värdefulla samlingsobjekt.

 

Ett brev med både 1d och 2d post office stämplar återfanns 1902 av en pojke i Frankrike. Brevet som är skickat från Mauritius till Bordeaux, Frankrike, innehåller en beställning av 30 tunnor vin. Sedan brevet återfanns har det bytt ägare flera gånger, under en aktion i Schweiz 1993 såldes brevet för fem miljoner Schweizerfranc.