Porto utrikes

 

Portotabell utrikespost

 

All utrikespost behandlas som 1:a-klass. Beroende på vart brevet skickas tar det olika lång tid för försändelsen att komma fram, inom Europa går det normalt på ett par dagar.

 

Gram Pris inom Europa Pris utanför Europa
50       14 kr   14 kr
100       28 kr   30 kr
250       56 kr   60 kr
500       84 kr   90 kr
1 000      140 kr   170 kr
2 000      200 kr   250 kr

Det är alltså vanliga svenska frimärken som fästs på kuvertet och glöm inte märka mer “prioritare” för att försändelsen skall skickas med 1:a-klass post som man faktiskt betalt för.