Uncategorized

Amerikanska frimärken

Den Amerikanska frimärkshistorian startade 1842 av en engelsman, därefter spreds det nya sättet att betala porto i rask takt över ett land som är till ytan större än hela Europa.

Finska frimärken

När de första Finska frimärken kom i bruk tillhörde landet Ryssland, därav var de i Ryska valutan Rubel. Det var länge politiskt spänning mellan Ryssland och Finland och det går att skåda i dess frimärkshistoria.

Ryska frimärken

Rysslands posthistoria går långt tillbaka, redan på 1600-talet var postverket utbrett över stora delar av landet men det dröjde innan man började använda frimärken som medel för frankering.

Porto betalt

Porto betalt är ett sätt att frankera när man skickar många försändelser. För att få skicka med Porto betalt behöver man först ansöka att bli fakturakund hos Posten.