Amerikanska frimärken

En privat firma i New York ägd av en engelsman började trycka och sälja de första Amerikanska frimärken för lokalpost redan i början av 1842. Frimärket var av valören 3 cent och hade en blid av George Washington. Firman blev ganska snart uppköpt av den amerikanska staten som då började trycka de första statliga frimärken, dock fortfarande endast för lokalpost eftersom det inte fanns ett godkännande ännu för en nationell postverksamhet.

 

 

Det dröjde fram till 1845 innan kongressen beslutade för enade priser för porto som skulle gälla över hela landet. Fortfarande fanns inget beslut om nationella Amerikanska frimärken varför det därför trycktes provisoriska frimärken på många håll i landet, eftersom det inte var centralt styrt var det skiftande eller mestadels ganska dålig kvalitet i både frimärken och motiv. Av dessa provisoriska frimärken trycktes många i väldigt begränsade upplagor och några av dem har idag blivit ganska värdefulla.

 

Först år 1847 gick beslut genom i kongressen att trycka frimärken som skulle gälla över hela landet. De två första frimärken som gavs ut var ett röd-brunt frimärke av valör 5 cent med avbildning av Benjamin Franklin och ett svart 10 cent med avbildning av George Washington. Båda valörerna tryckets i relativt stor utgåva och det finns än idag flera av dem kvar i gott skick.

 

Eftersom effektiviserades postväsendet vilket gav möjligheten till att sänka portot för de billigaste försändelserna från 5 cent till 3 cent år 1851. Det nya priset höll i närmare 30 år innan den första prishöjningen infördes.

 

Under inbördeskriget i USA fanns två typer av Amerikanska frimärken, de från sydstaterna och de från nordstaterna. Många varianter av de som producerades i syd var i betydligt mindre upplagor och därför finns idag väldigt få kvar, många är givetvis av högt samlarvärde. Det var också under inbördeskriget som den berömda Ponnyexpressen existerade, de hjälpte nordstaterna att leverera post till västkusten.

 

 

I tidig Amerikansk frimärkshistoria var motivet i de flesta fall ett porträtt av George Washington, Benjamin Franklin etc. men från slutet av 1860-talet började frimärken tryckas med alla möjliga motiv, ofta från nya uppfinningar och andra motiv som skildrade nytänkandet i landet.

 

Från 1870-talet och 20 år framåt tillverkades Amerikanska frimärken av samma firma som tillverkade sedlar, dessa tillverkades med ny teknik som försvårade förfalskning eller återanvändning. Bland annat absorberade frimärkena makulerings-stämpelns färger vilket gjorde den svårare att tvätta bort. Under denna tid var motiven på Amerikanska frimärken bilder på människor som spelat en stor roll för samhället.

 

Från 1893 började frimärken med vattenstämpel att tillverkas vilket försvårade ytterligare för förfalskning. Denna säkerhet fanns på alla nya Amerikanska frimärken fram till 1917, därefter minskade mängden frimärken tryckta med vattenstämpel gradvis fram till 1938 när man helt upphörde med denna typ av säkerhetstryck.