Ryska frimärken

Innan Ryska frimärken

 

Ryssland hade redan på 1000-talet ett system av budbärare och det äldsta idag bevarade brevet är från 1391. På 1600-talet fanns ett väl utvecklat postsystem som bestod av cirka 1 600 destinationer.

 

Trots ett tidigt väl utvecklat postväsen dröjde det relativt länge innan Ryssland slutligen antog frimärket, 1856. Därefter dröjde det ända fram till 1858 innan de första Ryska frimärken var giltiga som frankering även om de gick att köpa i slutet av 1857.

 

 

Frimärkets historia i Ryssland

 

Värdet på de första Ryska frimärken var 10-kopeck, motivet var Rysslands vapensköld, snart därefter trycktes 20- och 30-kopeck. Alla var samma motiv men olika färger, redan de första Ryska frimärken var flerfärgade. Några år senare släpptes även 1- 3- och 5-kopeck frimärken, dessa var menade för att kunna frankera rätt vid internationella försändelser.

 

1875 ändrades designen av Ryska frimärken men motivet var fortfarande detsamma, Rysslands vapensköld. Faktum är att de flesta Ryska frimärken från de 30 första åren ser ganska lika ut. De går dock att skilja åt, till exempel fick senare frimärken en blixt i motiver, de går också att skilja när man ser på perforeringen men någon större varians är det inte att tala om.

 

 

1884 trycktes de första Ryska frimärken i värdet rubel, tidigare var alla frimärken av värdet kopeck. Dessa var också betydligt större än de tidigare frimärken som tryckts i Ryssland.

 

I början av 1900-talet när Ryssland var i Krig med Japan trycktes frimärken där del av portot gick till föräldralösa. Efter Ryska revolutionen trycktes helt nya frimärken med så stora utgåvor att många aldrig användes, idag är värdet på många av dessa högre för ett använt frimärken än för ett postfriskt.