Gamla Svenska Frimärken

Värde på gamla Svenska frimärken

Gamla Svenska frimärken är inte så värdefulla som man kan tro, redan de första frimärken som gavs ut, Skilling Banco, trycktes i relativt stora upplagor. Den minsta upplagan var ändå ca 90.000 exemplar. Nästa frimärke som släpptes i flera valörer var Vapentyp II, av dessa utgavs över 100 miljoner exemplar, eftersom det finns ganska många kvar i bra skick är de inte värda speciellt mycket, några kan ändå värderas till några tusenlappar.

 

 

Vapentyp, Skilling Banco

Den första juli 1855 kom de första Svenska frimärken ut, de var i fem olika valörer, 3 Skilling Banco (grön), 4 Skilling Banco (blå), 6 Skilling Banco (grå), 8 Skilling Banco (orange) och 24 Skilling Banco (röd). I bra skick är det 3 Skilling Banco som är värt mest, det kan säljas för upp mot 20.000 kr, medan det betydligt vanligare 4 Skilling Banco når upp till knappt 500 kr.

 

Lokalfrimärket

Skilling Banco är gamla svenska frimärken

Skilling Banco är de äldsta av svenska frimärken

Året efter, 1856, kom också 1 Skilling Banco (svart) men i samma veva genomfördes en en stor myntreform i Sverige vilket innebar man enade valutan och började använda öre.

 

Allt eftersom började frimärken tryckas med den nya valutan, 1 Skilling Banco kom så småningom att tryckas i valören 3 öre.

 

Det hette då “Det svarta lokalfrimärket” och såldes endast i Stockholm. Båda varianterna av detta frimärke är värda någonstans runt 2.000 kr, skilling banco kanske lite mer och 3 öre lite mindre.

 

Vapentyp, öre

År 1858 började “Vapentyp II” ges ut, dessa frimärken såg nästan ut som de tidigare skilling frimärkena med undantaget att valören var i öre istället för skilling banco. Vapentyp II trycktes i valörerna 5 öre (grön), 9 öre (lila), 12 öre (blå), 24 öre (orange), 30 öre (brun) och 50 öre (röd). Av dessa frimärken är det 9 öre det minst vanliga, denna valör trycktes i endast cirka 1 miljon exemplar, detta kan jämföras med 12 öre som trycktes i över 100 miljoner exemplar. Värdet på 12 öre är endast några kronor medan man kan för betala över 1.000 kr för ett 9 öre.

 

 

Provisoriskt Lokalfrimärke

1862 utgavs ett provisoriskt lokalfrimärke, frimärket var brunt och var i valören 3 öre, detta trycktes i ganska liten upplaga, cirka en halv miljon, värdet idag ligger runt 2.000 kr.

 

Liggande Lejon

Liggande Lejon 3 öre var det frimärke som skulle ersätta det provisoriska bruna lokalfrimärket. Det började tryckas 1862 trots att gravyren underkänts av poststyrelsen. Året efter ändrades gravyren aningen såpass att den blev godkänd.

 

Ungefär 700 000 exemplar av den första varianten trycktes och ytterligare 10 miljoner av frimärket med den förbättrade gravyren. Ytterligare några år senare kom valörerna 17 och 20 öre. Båda ämnad för utrikesbrev, 17 öre till Danmark och 20 öre till Norge. Av dessa frimärken är den första typen av 3 öre värd några tusenlappar. För en 17 öre kan man få runt 500 kr medan den mer vanliga typen av 3 öre är värd runt en hundralapp eller mindre.

 

Ett undantag finns i 17 öresmärket, ett tryck gjordes med en färgblandning som efter en dag gjorde frimärket grå till färgen istället för violett. Dessa är mindre vanliga och kan också vara värda några tusenlappar.

 

Ringtyp

Frimärket Ringtyp började tryckas 1872 och kom ut i hela 9 olika valörer. Den största valören, 1 Riksdaler, var det första Svenska frimärket som tryckts i två färger. 1 Riksdaler kom i begränsad upplaga på endast lite mer än en halv miljon frimärken medan de flesta andra hade upplaga på några miljoner. Undantaget är 12 öre som trycktes i hela 72 miljoner exemplar. Värdet på 12 öre ligger idag på några kronor medan man kan få några hundralappar för den mindre vanliga 1 Riksdaler.