Frimärken

Postreformationen

Frimärkets historia är inte allt för lång med tanke på hur länge vi skickat post. De första organiserade postkurirerna fanns i Egypten redan 2.400 före Kristus.

 

Ett frimärke är ett “märke för fri befordran” som utges av Posten för att erlägga utgift för försändelser som sänds via Posten. Frimärket fästes på försändelsen, därefter stämplas det hos Posten så att det inte skall kunna användas igen.

 

 

Postväsendet i England före 1840-talet var väldigt dyrt, omständligt och ansågs korrupt. Då var det mottagaren som betalade och avgiften varierade beroende på sträckan och mängden post. Många var överens om att något måste förändras och förändringen kom.

 

Sir Rowland Hill kom med förslag om en postreform, förslaget var att all post inom England skulle kosta 1 penny per halvt ounce vilket motsvarar ungefär sju gram. Han föreslog också ett system med förbetald post. Förslagen slogs igenom i parlamentet år 1840. Så småningom om kom också det första frimärket, One Penny Black, värdet var 1 penny.

 

Det första frimärket

Det första frimärket

Det första frimärket är officiellt “One Penny Black” från Storbritannien, 1840

Tidigare varianter av frimärken har funnits men då inte i samma format som nu. I London 1680 gick det att skicka brev med “London Penny Post”, det var en förbetald sändning som kostade en penny. Betalningen kvitterades med en poststämpel på sändningen. Företaget var motarbetat från flera håll och redan efter två år gick företaget över till att ägas av staten. Många historiker anser att detta var den första varianten av frimärke.

 

“One Penny Black” från Storbritannien anses dock officiellt vara det första frimärket. One Penny Black såldes från den 1. maj 1840 och var giltig från den 6. maj 1840.

 

 

Frimärket som det ser ut idag

Frimärket är en liten bit papper som fästes på försändelsen, det fungerar som ett kvitto på betalning. I början var det inte ett måste att använda sig av frimärke, mottagaren kunde fortfarande betala sändningen, samma pris gällde dock.

 

James Chalmers - den verkliga uppfinnaren av frimärket?

Kanske var James Chalmers den verkliga uppfinnaren av frimärket

En skotte vid namn Patrick Chalmers gav 1881 ut boken “The Penny Postage Scheme of 1837” där han säger att den verkliga uppfinnaren av frimärket var James Chalmer. James levde samtidigt med Rowland Hill och var en förespråkare för postreformationen. Det fanns inget i boken som kunde bevisa att det verkligen var James som uppfann frimärket, sonen Patrick stred in till sin död för sin fars upprättelse men utan framgång.

 

Dokument har därefter dykt upp som styrker vad Patrick Chalmers kämpade för. En uppsats skickad från James Chalmer anlände hos Genreal Post Office (numera Royal Mail) 1938. I uppsatsen beskriver James vilket tillvägagångssätt han anser vara bäst för att frankera post. Delar av uppsatsen skulle kunna vara tagen direkt ur dagstidningar som tidigare år skrivit ganska detaljerat om Rowlands Hill's planer men andra delar i uppsatsen, delar om hur frimärket bör se ut fanns inte tidigare publicerat.

 

Flera personer har tagit äran för att vara den som uppfann frimärket, än idag vet vi inte helt säkert vem eller vilka som uppfann det.

 

Den första frimärkssamlaren

Frimärkssamlaren John Edward Gray

John Edward Gray – den första frimärkssamlaren

John Edward Gray arbetade på Brittish Museum i London som Keeper of Zoology, han blev tidigt intresserad av frimärken.

 

1 maj 1840 då frimärket Black Penny först såldes köpte han flera med avsikt att spara dem, därav blev John Edward Gray den första frimärkssamlaren.

 

Frimärkets spridning

Frimärket spreds i takt med den industriella revolutionen. I Tyskland producerades det första frimärket år 1849, samma år kom också det första frimärket i Belgien. Därefter spreds det i Europa allteftersom industrialismen gjorde det möjligt.

 

Det finns några undantag, ett är Schweiz som tillverkade de första frimärkena redan 1843 och USA som hade frimärken redan 1842. Andra undantag är några brittiska kolonier, på den tiden sträckte sig det Brittiska väldet jorden runt och därav kom frimärket att användas på en del ställen utanför den industrialiserade delen av världen.

 

Frimärken i Sverige

Sverige var relativt sent ute med frimärken, det första utkom den 1 juli 1855, samtidigt som Norge men fyra år efter Danmark. I Sverige hade vi inte ännu genomfört öresreformen, varför de första frimärken som kom var i fem olika valörer mellan  3 och 24 skilling banco, 1 skilling motsvarar ungefär 3 öre.

 

De Svenska frimärkena hade alla inskriptionen “Sverige”, det var inte alla länder som hade landets namn på frimärket. Idag är England det enda landet som inte har landets namn skrivet på sina frimärken men i frimärkets barndom var det mycket vanligt att endast en bild av en kunglighet eller byggnad fick representera sitt land på frimärket.

 

Eftersom vi i Sverige redan från start hade flera olika valörer satt värdet på frimärket uppe i de båda hörnen.