Lokalpost

Sedan 1993 när postmonopolet i Sverige avreglerades har det varit fritt fram att privat dela ut post.

 

En av de första att dela ut lokalpost var Citymail, numera Bring Citymail. De faktiskt både startade och gick i konkurs före avregleringen, postmonopolet innefattade nämligen inte datoradresserad post vilket var vad man specialicerade sig på.

 

 

Än idag är Citymail den enda stora konkurrenten till posten vad gäller adresserade försändelser men det är långt ifrån den enda.

 

Lokalpost finns idag på flera orter i landet, vissa mer framgångsrika än andra. Fördelen med lokalpost för den som skickar mycket post just lokalt är att portot i princip alltid är lägre än om man skickar med Posten.

 

 

Den givna konkurrensfördelen för de privata postutdelarna är att de inte är tvingade att dela ut post i lågbefolkade områden. Det kostar givetvis mer att dela ut post där brevlådorna ligger fem kilometer ifrån varandra än där man kan dela ut till tio mottagare i samma trapphus.

 

Några order där man idag kan finna lokalpost är Lysekil, Karlstad, Mullsjö, Västervik och Kiruna. Lokalpost har även startats och avvecklats på flera andra orter runt om i landet men det verkar vara svårt att bedriva någon riktig konkurrens med Posten utan att ha en stor investerare i ryggen.