Valörlösa frimärken

Valörlösa frimärken har ett nominellt värde av 6 kr, för att skicka post utomlands fäster man två av dessa på kuvertet. Eftersom ekonomibrev kostar 5:50 kr idag kan man alltid  skicka a:post när man använder valörlösa frimärken inrikes.

 

Valörlösa frimärken har idag ett nominellt värde av 6 kr

Ett valörlöst frimärke

 

Till skillnad från frimärken med tryckt valör gäller valörflösa frimärken även efter portohöjningar.

 

 

Fördelen är att gamla frimärken inte tappar i värde utan de följer inflationen. Alltså, om man idag köper 10 stycken valörlösa frimärken för 60 kr och sedan behåller dem fram till en portohöjning, till exempel höjning till 6:50 kr per frimärke, då är värdet på de frimärken man tidigare köpt 5 kr högre, alltså 65 kr.

 

Posten ger varje år ut lite drygt 50 olika motiv och det går att skicka in förslag till motiv eller egna motiv till posten, inte helt säkert att posten väljer att använda just det motiv man skickar in men det finns i alla fall en lite chans.Hälften är självhäftande och resterande del är med vanlig gummering. För en frimärkssamlare kan det vanliga frimärket vara lite enklare att hantera men trots allt köper de allra flesta frimärken i syfte att frankera ett brev och där är efterfrågan på självhäftande frimärken ganska stor.