Maximikort

Helsaker

Maximikort är ett kort med påtryckt frankotecken

Maximikort från Bayern, 1895

Precis som med frimärken ges helsaker ut av Posten. En helsak är ett brevpapper eller kort med tryckt frimärke. Maximikort som ges ut kommer med olika motiv, frimärke och stämpel, allt i ett. Frimärket i sig är inget att samla på, det är inte ett riktigt frimärke i den bemärkelsen, men däremot är det många som samlar på helsaker.

 

 

Kortbrev och Postbrev

Helsaker har funnits i Sverige sedan 1872, då i form av frankokuvert, ett kuvert med tryckt frimärke i ena hörnet. Från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet utgavs kortbrev vilket är ett ark som, när brevet är färdigskrivet, viks på mitten och därefter klistras kanterna fast. Endast mottagaren kunde läsa vad som var skrivet i brevet. Efter kortbreven kom på 1970-talet postbrev som var samma som kortbrev men med annat namn.

 

 

Brevkort och Postkort

En annan typ av helsak var brevkort som utgavs i Sverige redan 1872. Ett brevkort ser ut som ett vykort fast med frimärket tryckt på kortet. Denna typ av försändelse kan alltså läsas av alla som handhar kortet. På 1960-talet ersattes brevkortet med postkort.

 

Samlarvärde i en helsak eller maximikort är inte det tryckta frimärket i sig utan det är just hela kortet eller arket. Klipper man ut frimärket ur en helsak finns inget som helst värde kvar, varken i helsaken eller i det utklippta frimärket.