Stämplade och ostämplade frimärken

Ostämplade frimärken

Ostämplade frimärken

Ett ostämplat frimärke från Ryssland, 1918

Ostämplade frimärken är alla de som inte använts och blivit makulerade av posten via en stämpel.

 

Med några få undantag säljs ostämplade Svenska frimärken som är utgivna de sista 50 för cirka halva frankeringsvärdet. Det är alltså en bättre affär att använda frimärket när man skall skicka post än att försöka sälja dem i auktion. Vissa rabattfrimärken kan vara undantaget men priset blir inte mer än några kronor.

 

Ostämplade frimärken som är 50 år och äldre är mindre vanliga att finna, det gör givetvis att dessa blir mer attraktiva.
 

 

Stämplade frimärken

Stämplade frimärken

Ett stämplat frimärke (Förmodligen det första frimärke med texten “Israel” påtryckt, vi kan se att stämpeln är från 1944)

Vad gäller stämplade frimärken finns en uppsjö av olika slag. Genom åren har en mängd olika stämplar använts, vissa gånger har frimärken till och med blivit makulerade via signatur. Många samlare intresserar sig för stämpeln eftersom det finns så många olika varianter.

 

En bra stämpel är en stämpel som är tydlig, centrerad, rättvänd och inte kladdig eller förstörd på annat sätt. Vad man också ska tänka på, som med precis allt annat, något unikt ger högre pris. En väldigt ovanlig stämpel behöver inte nödvändigtvis vara perfekt för att frimärket skall bli mer attraktivt bland samlare.

 

 

Frimärken med stämplar från mindre orter är givetvis mer ovanliga än de från större samhällen, därav är samlarvärdet på dessa högre eftersom tillgången är begränsad. Många orter som tidigare hade postkontor finns knappt kvar på kartan längre. Då kan det vare extra roligt att ha just den stämpeln i sin frimärkssamling.

 

Det är inte alla stämplar som har ortsnamn, de frimärken som sorterades och stämplades på tågen förr i tiden stämplades först med PKXP (Postkupeexpedition) fram till 1913, därefter användes stämpeln PKP (Postkupe). Det finns en mängd andra stämplar, vissa mer vanliga än andra. Stämpeln är kanske det som kan berätta mest om ett frimärke, därav kan det vara en god ide kolla upp vilken stämpel som sitter på frimärket.

 

I katalogen Facit Postal går att återfinna våra Svenska poststämplar. Många poststämplar är otydliga och det är inte alltid det går att utläsa allt vad som står stämplat. Som tur är har Facit Postal också ett register som läser orden baklänges. Saknas första delen av ordet kan det vara en rejäl fördel när man ska finna vilken stämpel det är.