Flygpost

Flygposstämpel

Flygpoststämpel med zeppelinare från Tyskland

1785 skickades första sändningen flygpost med varmluftsballong, därefter blev det mer och mer vanligt att skicka post via ballong.

Under krig kunde kommunikation via flygpost vara det enda alternativet eftersom de kunde ta sig över fiende territorium.

 

 

I och med att flygplan utvecklades i början av 1900-talet tog flygplanen den frakt som tidigare skedde via varmluftsballong eller Zeppelinare. Den första officiella sändningen med flygplan var på 6.500 brev mellan två städer i Indien 1911, dagen innan hade en sändning på tre brev skickats med ett flyg i Kalifornien. Svenska Posten har sedan 1929 använt flygplan för att transportera post till Åland.

 

 

Normalt är att flygposten kommer fram snabbare än post som skickas via land eller vatten. Under de första halvseklet som vi använt oss av flygpost fanns speciellt porto och även speciellt lätt brevpapper endast ämnat för flygpost. Idag är det inte längre så, nu betalar vi för antingen 1:a klass eller ekonomiförsändelse, därefter väljer Posten själva hur man vill transportera försändelserna. Ofta transporteras även ekonomibreven med flygpost.

 

När post började skickas med flygplan var frimärkssamling en stor hobby. Många samlare började specialisera sig på just de frimärken som satt på flygförsändelserna. Flygposten hade egna frimärken, de första i Italien 1917. De var vanliga frimärken som fått nytt tryck över det gamla, i USA året efter kom frimärken direkt utfärdade för flygpost.