Danska frimärken

Det första Danska frimärket var av valören 4  skilling och frimärkets design påminner en del om de första brittiska frimärken, men motivet var annorlunda. Istället för en bild på drottningen var det i mitten en bild på en krona, ett svärd och en spira och färgen var brun.

 

Snart därefter kom 2 skilling som var tryckt i blå färg. 2-skilling var endast för lokalpost inom Köpenhamn medan 4-skilling var ämnat nationell post. De första danska 2-skilling frimärken var av liten utgåva och är därför ganska eftertraktade bland filatelister.

 

 

Delar av dagens Tyskland låg på 1850-talet under danskt styre och därför valde man att trycka frimärken med texten FRM istället för Frimärke, eftersom den förkortningen passar både det danska och det tyska språket.

 

Under 1860-talet förlorade Danmark en stor del land i den tysktalande delen av Danmark, därefter började Danska frimärken ges ut med mer traditionella symboler såsom motiv av kungligheter. Dessa var de första perforerade danska frimärken

 

 

Från 1873 när den danska myntreformen genomfördes börjades frimärken med valören kronor och ören tryckas.

 

Under andra världskriget var Danmark ett ockuperat land men av detta märks faktiskt ingenting alls vad gäller Danska frimärken, motiven förblev som tidigare, den enda skillnaden i postväsendet må vara att posten blev censurerad.