Tyska frimärken

Tyska frimärken

Första tyska frimärket

Det första tyska frimärket

Först bland Tyska stater att get ut frimärken var Bavaria, de gav ut sitt första frimärken den första november 1849, frimärket var av valören 1 Franco Kreuzer. På den tiden var Tyskland inte ett enat rike vaför flera olika idag delstater tryckte sina egna frimärken.

 

 

När Tyskland enades 1871 bildades Deutsche Reichspost som året efter började trycka frimärken. Några stater behöll rätten att trycka sina egna frimärken ända fram till 1920.

 

Under första världskriget tryckte tyskarna frimärken i de ockuperade länderna. När kriget var över föll Tyskland i en djup ekonomisk kris, då pengar trycktes för fullt för att klara av betalningar steg inflationen kraftigt. I och med den kraftiga inflationen krävdes frimärken med högre valörer och 1923 trycktes tyska frimärken med valören 50 miljarder mark.

 

 

Under andra världskriget kom Tyska frimärken i rampljuset igen av en helt annan anledning. Det var nämligen första gången i historien som falska frimärken användes i propagandasyfte. Dessa frimärken var egentligen inte från Tyskland, de var trycka av de allierade och liknade Tyska frimärken med några undantag. Motivet av diktatorn Adolf Hitler var ändrat så att det mer liknade ett skelett eller någon form av ond skepnad. Dessa frimärken klistrades på kuvert som innehöll västvänlig propaganda. Därefter attackerade de allierade tågdiligenser men bland annat brev i lasten, när tåget spårat ur dumpades de allierades propagandabrev tillsammans med den övriga spillda lasten. På så sätt fick man det Tyska postväsendet att själv dela ut denna propaganda. Även om det kanske inte var betydande för utgången av kriget var det ändå otroligt smart och genomtänkt.